Sự Kiện Vô Địch Bài Tố Toàn Cầu UCOP, €750,000 Đảm Bảo

Sự kiện thường niên Vô Địch Bài Tố Toàn Cầu UCOP đã quay trở lại với tộng cộng €750,000 Đảm Bảo được chia thành 59 giải đấu vào Tháng 9 này.

su-kien-vo-dich-bai-toan-cau-ucop-e750000-dam-bao

ĐIỀU KIỆN & ĐIỀU KHOẢN:

Thời gian: Chương trình diễn ra từ ngày 10/09/2017 đến ngày 25/09/2017.

Đối tượng: Chương trình dành cho tất cả các thành viên của W88.

Các Người Chơi Bài Tố Giỏi Nhất Toàn Cầu sẽ được thưởng như bảng bên dưới:

Thứ Hạng

Giải Thưởng

Hạng 1

€5,000 + chiếc cúp Người Chơi Bài Tố Giỏi Nhất Toàn Cầu

Hạng 2

€2,000

Hạng 3

€1,000

Hạng 4

€700

Hạng 5

€500

Hạng 6

€200

Hạng 7

€100

Hạng 8 – 10

€70

Hạng 11 – 15

€40

Hạng 16 – 20

€20

Lịch Giải Đấu UCOP

STT Ngày Giờ
(GMT+7)
Tên Giải Đấu Tiền Buy In Phí Phỉnh Khởi Điểm Loại Trò Chơi Tốc Độ Đảm Bảo

1

10/09/2017

21:00

UCOP Event #1

€ 5

€ 0.50

3000

NLH Turbo

€ 5,000

2

10/09/2017

22:00

UCOP Event #2

€ 100

€ 10

5000

NLH 15 Mins

€ 15,000

3

10/09/2017

23:00

UCOP Event #3

€ 10

€ 1

5000

NLH Regular

€ 10,000

4

10/09/2017

23:30

UCOP Event #4

€ 125

€ 10

5000

NLH 12 Mins

€ 20,000

5

10/09/2017

0:00

UCOP Event #5

€ 20

€ 2

3000

NLH Regular

€ 15,000

6

11/09/2017

0:30

UCOP Event #6

€ 200

€ 15

5000

NLH 15 Mins

€ 25,000

7

11/09/2017

3:00

UCOP Event #7

€ 50

€ 5

4000

NLH Turbo

€ 7,500

8

11/09/2017

0:00

UCOP Event #8

€ 20

€ 2

3000

NLH Regular

€ 10,000

9

12/09/2017

1:00

UCOP Event #9

€ 100

€ 10

5000

NLH Regular

€ 15,000

10

12/09/2017

2:00

UCOP Event #10

€ 50

€ 5

5000

PLO Regular

€ 5,000

11

12/09/2017

0:00

UCOP Event #11

€ 30

€ 3

3000

NLH Regular

€ 15,000

12

13/09/2017

1:00

UCOP Event #12

€ 10

€ 1

3000

NLH Regular

€ 5,000

13

13/09/2017

2:00

UCOP Event #13

€ 50

€ 5

5000

NLH 12 Mins

€ 10,000

14

13/09/2017

0:00

UCOP Event #14

€ 20

€ 2

3000

NLH Regular

€ 10,000

15

14/09/2017

1:00

UCOP Event #15

€ 125

€ 10

7500

NLH Regular

€ 15,000

16

14/09/2017

2:00

UCOP Event #16

€ 30

€ 3

5000

NLH Turbo

€ 7,500

17

14/09/2017

0:00

UCOP Event #17

€ 20

€ 2

3000

NLH Regular

€ 10,000

18

15/09/2017

1:00

UCOP Event #18

€ 200

€ 15

5000

NLH Regular

€ 15,000

19

15/09/2017

2:00

UCOP Event #19

€ 10

€ 1

3000

NLH Turbo

€ 7,500

20

15/09/2017

0:00

UCOP Event #20

€ 10

€ 1

3000

PLO Turbo

€ 5,000

21

16/09/2017

1:00

UCOP Event #21

€ 100

€ 10

5000

NLH Regular

€ 10,000

22

16/09/2017

2:00

UCOP Event #22

€ 30

€ 3

3000

NLH Regular

€ 10,000

23

16/09/2017

23:00

UCOP Event #23

€ 10

€ 1

4000

NLH Turbo

€ 5,000

24

16/09/2017

0:00

UCOP Event #24

€ 20

€ 2

3000

NLH Regular

€ 10,000

25

17/09/2017

1:00

UCOP Event #25

€ 100

€ 10

5000

NLH Regular

€ 10,000

26

17/09/2017

2:00

UCOP Event #26

€ 50

€ 5

5000

NLH Turbo

€ 5,000

27

17/09/2017

21:00

UCOP Event #27

€ 5

€ 0.50

3000

NLH Turbo

€ 5,000

28

17/09/2017

22:00

UCOP Event #28

€ 100

€ 10

5000

NLH 15 Mins

€ 15,000

29

17/09/2017

23:00

UCOP Event #29

€ 10

€ 1

5000

NLH Regular

€ 10,000

30

17/09/2017

23:30

UCOP Event #30

€ 125

€ 10

5000

NLH 12 Mins

€ 25,000

31

17/09/2017

0:00

UCOP Event #31

€ 20

€ 2

3000

NLH Regular

€ 20,000

32

18/09/2017

0:30

UCOP Event #32

€ 200

€ 15

5000

NLH 15 Mins

€ 30,000

33

18/09/2017

3:00

UCOP Event #33

€ 50

€ 5

4000

NLH Turbo

€ 7,500

34

18/09/2017

0:00

UCOP Event #34

€ 30

€ 3

3000

NLH Regular

€ 15,000

35

19/09/2017

1:00

UCOP Event #35

€ 100

€ 10

5000

PLO Regular

€ 15,000

36

19/09/2017

2:00

UCOP Event #36

€ 50

€ 5

5000

NLH Turbo

€ 7,500

37

19/09/2017

0:00

UCOP Event #37

€ 5

€ 0.50

3000

NLH Turbo

€ 5,000

38

20/09/2017

1:00

UCOP Event #38

€ 100

€ 10

5000

NLH Regular

€ 15,000

39

20/09/2017

2:00

UCOP Event #39

€ 30

€ 3

5000

NLH Regular

€ 7,500

40

20/09/2017

0:00

UCOP Event #40

€ 20

€ 2

3000

NLH Regular

€ 10,000

41

21/09/2017

1:00

UCOP Event #41

€ 125

€ 10

7500

NLH Regular

€ 15,000

42

21/09/2017

2:00

UCOP Event #42

€ 30

€ 3

6000

NLH Turbo

€ 7,500

43

21/09/2017

0:00

UCOP Event #43

€ 20

€ 2

3000

NLH Regular

€ 10,000

44

22/09/2017

1:00

UCOP Event #44

€ 200

€ 15

5000

NLH Regular

€ 15,000

45

22/09/2017

2:00

UCOP Event #45

€ 10

€ 1

4000

NLH Turbo

€ 5,000

46

22/09/2017

0:00

UCOP Event #46

€ 10

€ 1

3000

PLO/8 Turbo

€ 5,000

47

23/09/2017

1:00

UCOP Event #47

€ 100

€ 10

5000

NLH Regular

€ 10,000

48

23/09/2017

2:00

UCOP Event #48

€ 30

€ 3

3000

NLH Regular

€ 10,000

49

23/09/2017

23:00

UCOP Event #49

€ 10

€ 1

4000

NLH Turbo

€ 5,000

50

23/09/2017

0:00

UCOP Event #50

€ 20

€ 2

3000

NLH Regular

€ 10,000

51

24/09/2017

1:00

UCOP Event #51

€ 100

€ 10

5000

NLH Regular

€ 10,000

52

24/09/2017

2:00

UCOP Event #52

€ 50

€ 5

4000

NLH Regular

€ 7,500

53

24/09/2017

21:00

UCOP Event #53

€ 5

€ 0.50

3000

NLH Turbo

€ 7,500

54

24/09/2017

22:00

UCOP Event #54

€ 200

€ 15

5000

NLH 15 Mins

€ 20,000

55

24/09/2017

23:00

UCOP Event #55

€ 10

€ 1

5000

NLH Regular

€ 10,000

56

24/09/2017

23:30

UCOP Event #56

€ 125

€ 10

5000

NLH 12 Mins

€ 35,000

57

24/09/2017

0:00

UCOP Event #57

€ 20

€ 2

3000

NLH Regular

€ 20,000

58

25/09/2017

0:30

UCOP Event Main Event

€ 300

€ 20

7500

NLH 15 Mins

€ 75,000

59

25/09/2017

3:00

UCOP Event #58

€ 50

€ 5

4000

NLH Turbo

€ 7,500

LƯU Ý:

– Mỗi người chơi có thể được nhận tối đa 10,000 điểm Bảng Xếp Hạng UCOP cho mỗi Giải Đấu Hợp Lệ.

– Sau khi Khuyến Mãi kết thúc, các Bảng Xếp Hạng sẽ được tổng kết và giải thưởng sẽ được trao theo bảng Giải Thưởng nêu phía trên vào ngày 03/10/2017 05:59AM (GMT+7).

– Khuyến Mãi không có giải thưởng thay thế nào khác.

– Người Chơi bất kỳ bị phát hiện thông đồng với nhau trong khi tham gia Khuyến Mãi sẽ bị truất quyền tham gia và tài khoản sẽ bị khóa.
– W88 có quyền từ chối yêu cầu đăng ký tham gia Khuyến Mãi, và/hoặc loại khỏi danh sách, hoặc truất quyền tham gia của người chơi bất kỳ. Quyết định của W88 sẽ là quyết định cuối cùng.

– W88 có quyền thay đổi quy định và cấu trúc Khuyến Mãi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Quyết định của W88 sẽ là quyết định cuối cùng.

– W88 có quyền hủy Khuyến Mãi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

– W88 không có bất kỳ trách nhiệm nào đối với lỗi hệ thống hoặc lỗi kết nối có thể ảnh hưởng đến bất kỳ Người Chơi nào trong giải đấu, chẳng hạn như lỗi bỏ bài/hết giờ hoặc mất kết nối, như đã quy định trong phần Luật Bài Tố W88. Nếu Khuyến Mãi bị hủy/gián đoạn do lỗi hệ thống hoặc lỗi mạng, W88 có quyền quyết định cuối cùng trong việc xử lý sự cố.

– Luật Giải Đấu Nhiều Bàn Chơi được áp dụng.

– Điều Khoản và Điều Kiện Chung W88 được áp dụng.

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

>>> Thắng 1 Samsung S8 Với Hương Vị Đường Phố!

>>> 300 Triệu Đồng Siêu Thưởng Mỗi Cược Xâu!

>>> Tổng hợp khuyến mãi cực hot tại W88

Sự Kiện Vô Địch Bài Tố Toàn Cầu UCOP, €750,000 Đảm Bảo
Đánh giá bài viết

Tin mới nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *